W. I. T. C. H. Boston: Americké čarodějnice politicky aktivní

Na sobotní bostonské demonstraci proti aktivitám krajní pravice se objevila též skupina maskovaných čarodějnic, jejichž snímky se začaly šířit sociálními sítěmi. Jde o členy a členky „intersekčního covenu“ z Bostonu. Není to poprvé – a pravděpodobně ani naposled – co se tato skupina svérázným způsobem vyjádřila k dění v USA. 

W.I.T.C.H.

Týden po tragických událostech v Charlottensville přišlo vyjádřit nesouhlas se supremacismem, rasismem a netolerancí vůči menšinám na 10 000 lidí – mezi nimi též šestičlenná skupina z řad W.I.T.C.H. Boston. Skupina je veřejně aktivní již několik měsíců: v únoru 2017 patřila k hlavním propagátorům magického „svázání“ prezidenta Trumpa, online vyhlášenému magickému obřadu, prováděnému v covenech i čarodějnických domácnostech napříč USA. Dalším výrazným vystoupením byla například demonstrace proti projednávanému zákonu o veřejné zdravotnické péči (Health Care Bill) 26. července.

Skupina navazuje na feministické hnutí Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell („Mezinárodní ženské spiklenecké hnutí pocházející z pekla“) jež vzniklo v roce 1968 v New Yorku a hlásilo se k novopohanství a čarodějnictví, chápanému jako „náboženství utlačovaných“. – Bostonské W.I.T.C.H. mají blízko ke hnutí Wicca a jsou uzavřenou společností – nezveřejňují jména svých členů a členek, na veřejnosti vystupují s černým závojem přes tvář.

Boston – 19. 8. 2017 – https://www.facebook.com/pg/witchboston/photos/

Magické a politické

W.I.T.C.H. Boston spojují ve svém působení prvky spirituality (magie, tarotové karty apod.), performance a role-play. Samotnou postavu čarodějnice (jíž může být podle prohlášení skupiny „kdokoli, kdo k tomu najde odvahu“) považují za silný symbol, jehož moc používají při veřejných rituálech a demonstracích. Hodnoty, k nimž se hlásí, patří k levicové a zelené části politického spektra, s důrazem na témata genderové spravedlnosti. Na sociálních sítích se zabývají především odkazy na aktuální politické dění (střety policie s Afroameričany a „Black Lives Matter“), pozvánky na demonstrace, veřejné diskuse atd. Zcela chybí upoutávky na typické novopohanské a čarodějnické obřady u příležitosti slunovratu nebo Valpuržiny noci. Pokud se taková setkání konají, konají se v uzavřeném kruhu.

Jinak je tomu s veřejnými rituály, konanými během demonstrací. Naposledy to byla práce s tarotovou kartou VIII. – Síla. Magický úkon, vytvořený pro účely demonstrace se stává manifestací, „přehrávaným“ transparentem a pochod či protest se stávají „magickým“ jednáním. Zároveň se děje na hranici „pouhé hry“ a závažného konání, které „reálně“ působí – což je v magii časté. Navíc zde dochází k paradoxu, že osoby označující se za „čarodějnice“ vystupují na podporu hodnot, jež náleží k osvícenskému dědictví (jako rovný přístup ke vzdělání, právo učit ve školách evoluční teorii).

Obcházení s kuřidly a heslem: I ČARODĚJNICE VĚŘÍ VE VĚDU. – 24. dubna 2017 – https://www.facebook.com/witchboston/photos/a.247552278984122.1073741827.247551982317485/247562295649787/?type=3&theater

Je příznačné, že na bostonské demonstraci vystoupily spolu s parodickým řádem Sestry věčné radosti (Sisters of Perpetual Indulgence – nevládní organizace parodující římskokatolické ženské řády a věnující se prevenci infekce HIV – viz Dingir 3/2014). Ta záměrně pracuje s parodií náboženství a náboženských aktů (zvl. udělení „požehnání“) k upoutání pozornosti a získávání prostředků na charitativní účely.

Keytar Bear – postava doprovázející W.I.T.C.H. Boston na demonstracích drží tarotovou kartu Síla – 20.8.2017 – https://www.facebook.com/witchboston/photos/a.277099059362777.1073741829.247551982317485/283850475354302/?type=3&theater

Ačkoli je W.I.T.C.H. Boston nevelkou skupinou (i s pobočkou v Massachusetts má méně než dvě desítky členů), je součástí jednoho trendu v rámci západní spirituality: stírání hranic mezi „vážnou“ spiritualitou a volnočasovou aktivitou, mezi „hrou na náboženství“ a vážným duchovním jednáním.

Boston, 19. 8. 2017 – https://www.instagram.com/p/BX_ORUEnoiJ/?hl=cs&taken-by=witchboston @shoebei

Zdroje:

Domácí stránky W.I.T.C.H. Boston (anglicky) https://www.witchboston.org

Facebookový profil W.I.T.C.H. Boston (anglicky): https://www.facebook.com/witchboston/

Heslo Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell na anglické Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Women’s_International_Terrorist_Conspiracy_from_Hell

Čarodějnice zaklely Donalda Trumpa (anglicky)

https://www.bostonglobe.com/metro/2017/02/24/are-witches-casting-spell-donald-trump/nmR3ReQV9mJXGL6ojbhoVL/story.html

Video z obřadu „svázání“ Donalda Trumpa, publikované skupinou W. I. T. C. H. Boston 23. února 2017 (anglicky)

https://www.youtube.com/watch?v=BJhpQHuLQgI