Zahraniční zprávy

Kanada: Spor o biblické verše v učebnici

Rada veřejných škol v Camrose (Battle River School Division), v kanadské provincii Alberta na konci června rozhodla, že ze sítě veřejných škol vyloučí křesťanskou školu Cornerstone Christian Academy School. K rozhodnutí došlo poté, co vedení školy médiím sdělilo, že rada požaduje vypustit z připravované učebnice některé biblické verše. Konkrétně jde o 1K 6:9 a Ga 5:19, kde je mezi těžkými hříchy uvedeno smilstvo a homosexualita.

Podle radních jde o citáty, které mohou porušovat zákon o lidských právech, který musí každá škola v provincii dodržovat.

Deanna Margelová, předsedkyně představenstva školy, vyjádřila obavy, že rada by mohla chtít i nadále obecně určovat, co z Bible se může vyučovat. John Carpay, prezident právní organizace Justice Centre for Constitutional Freedoms, která škole ve sporu pomáhá, prohlásil, že akademie radě nedovolí, aby jí diktovala, které části Bible jsou přijatelné, a které ne. Podle něj vynechávání některých částí Bible jen proto, že se jimi cítí být někdo uražen, je proti vytyčenému cíli, kterým je rozmanitost, k níž patří i to, že se školy “skutečně odlišují od sebe navzájem“.
Cornerstone Christian Academy se 160 žáky byla původně soukromá škola, v roce 2009 vstoupila do sítě škol veřejných, nadále však poskytovala alternativní vzdělávací program. To podle posledního rozhodnutí rady, která má veřejné školy na starosti, příští školní rok skončí podobně jako smlouva o pronájmu jedné školní budovy.

Ve čtvrtečním dopise adresované vedení školy rada uvádí, že současné uspořádání “nemůže na současném základě pokračovat“, pokud škola nebude respektovat zákony provincie. Carpay to označil za nesmysl: “Právník školské rady byl opakovaně žádán, aby ocitoval alespoň jednu část zákona o lidských právech v Albertě, která zakazuje, aby křesťanská škola četla, studovala a vyučovala biblické verše a nebyl toho schopen.” Margelová vyslovila politování, že po letech plodné spolupráce dospěl vztah k takovému konci.

Některé kanadské křesťanské organizace vyjádřily obavy nad jiným příkladem napětí mezi antidiskriminační legislativou a náboženskou svobodou. Za totalitní označily zákon Supporting Children, Youth and Families Act, který byl začátkem června vydán v provincii Ontario. Podle něj nebude možné svěřovat děti do náhradní péče do rodin, které nesouhlasí s genderovou politikou a naopak má umožňovat děti z rodin, které nerespektují genderovou identitu svých dětí, odebrat. V polovině minulého měsíce pak kanadský senát schválil zákon, který umožňuje uložit až dvouletý trest tomu, kdo by nerespektoval genderovou identitu lidí třeba používáním nesprávných zájmen při jejich oslovování.

Podle CBC s přihlédnutím k jiným zdrojům (zde a zde).

Justin Trudeau je prvním kanadským premiérem, který se zúčastnil Pride Parade. (Zdroj https://www.flickr.com).