Zahraniční zprávy

Koptští křesťané odpustili teroristům

Vdova po členu křesťanské ochranky Naseema Fahmiho, který zemřel při ochraně koptského chrámu, v němž na Květnou neděli sloužil papež Tawardos II., prohlásila, že teroristům odpouští a prosí Boha, aby osvítil jejich mysl, a oni tak nahlédli špatnost svých skutků. „Jsem si jistá, že Naseem byl šťastný, že dal svůj život za Krista,“ řekla Fahmiho manželka Samira v rozhovoru pro egyptskou televizi. „Ať vám Bůh odpustí, jako vám odpouštíme my, věřte mi: odpouštíme vám. Nehněváme se na vás. Jste svedeni špatnými myšlenkami,” pronesla na adresu těch, kteří mají masakr na svědomí. Naseem byl jedním z mužů, který hlídal o Květné neděli chrám sv. Marka v Alexandrii, v němž slouží koptský papež. Ten den zaútočil sebevražedný atentátník v kostele v Tantě, kde zabil vice než čtyřicet křesťanů. Policie a ostraha křesťanských kostelů byla proto po celé zemi v pohotovosti. Když Naseem Fahmi spatřil podezřelého muže, který se snažil obejít detekční zařízení u vchodu do katedrály, snažil se mu vlastním tělem zabránit vstupu, a ten se odpálil.

Zjevně zaskočený moderátor egyptské ONTV Amr Adeeb prohlásil: „Tito lidé jsou z jiného materiálu. Egyptští křesťané jsou z oceli,“ a zmínil, že navzdory staletím diskriminace a násilí, milují svou zemi.

Podobně jako vdova po zabitém strážníku se vyjádřil i káhirský kněz Boules George, který jménem koptů po útocích veřejně promluvil k teroristům slovy: „Zaprvé vám chceme říci, že vám velmi vám děkujeme … Umožnili jste nám, abychom zemřeli stejnou smrtí jako Kristus – a to je největší čest, kterou můžeme mít… Druhá část poselství, které vám chceme předat, je, že vás milujeme… Možná nám nevěříte, když říkáme, že jsme vděční. Ale tomuto ani nebudete rozumět, ale milujeme vás, protože to je učení našeho Boha – milovat vás bez ohledu na to, co nám provádíte.”

Chrám sv. Marka v Alexandrii. Foto: Wikipedia.
Interiér chrámu sv. Marka v Alexandrii. Foto: Wikimedia.