Zahraniční zprávy

Zakladateľ rehoľného spoločenstva odvolaný zo známej konzervatívnej farnosti v Chicagu na základe obvinení „z nevhodných vzťahov s dospelými mužmi“

Internetová verzia denníka Chicago Tribune priniesla 19.3.2018 správu, že reverend C. Frank Phillips, zakladateľ mužského rehoľného spoločenstva a duchovný pastier známej katolíckej farnosti sv. Jána Kentského v Chicagu, bol minulý týždeň odvolaný vedením chicagskej arcidiecézy z dôvodu vyšetrovania obvinení z nevhodného chovania s dospelými mužmi.

Kardinál Blase Cupich vo svojom vyjadrení určenom farníkom vysvetlil, že sa rozhodol „stiahnuť“ Phillipsa po tom, čo sa dozvedel „o dôveryhodných obvineniach z nevhodného chovania voči dospelým mužom“. Anne Maselli, hovorkyňa arcidiecézy, v e-mailovej komunikácii uviedla, že tieto obvinenia sa netýkajú žiadnych neplnoletých osôb.

Phillips má aktuálne zakázané vykonávať akékoľvek kňazské povinnosti vrátanie prisluhovania sviatostí. Ako uvádza vyjadrenie, obvinenia bude vyšetrovať Kongregácia Vzkriesenia, katolícka náboženská organizácia, ktorej je spoločenstvo založené Phillipsom súčasťou.

„Som si dobre vedomý, že prijať túto novinu je veľmi ťažké, no chicagská arcidiecéza robí všetko pre to, aby zabezpečila, že tí, ktorí slúžia našim farníkom, sú uspôsobení na duchovnú službu,“ napísal Cupich vo svojom vyhlásení. „Chcem, aby ste vedeli, že toto rozhodnutie som učinil po zrelej úvahe. Neprestávam sa za vás modliť a mám hlbokú dôveru, že Pán sa postará o spoločenstvo sv. Jána Kentského, keď prechádzate týmito zmenami.“

 

Interiér kostola sv. Jána Kentského v Chicagu, foto: Flickr.

Phillips v danej farnosti pôsobil od roku 1988. Tá sa stala známou pre svoje tradične koncipované bohoslužby vedené v angličtine a latinčine s dôrazom na tradičné katolícke umenie a sakrálnu hudbu ako prostriedky evanjelizácie. Ako uvádza oficiálna webová stránka, Phillips vo roku 1998 založil spoločenstvo kanonikov sv. Jána Kentského ako mužskú rehoľnú komunitu, ktorá svoj život oddala službe cirkvi podľa „sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti“. Ich tradícia sa podobá františkánom, jezuitom a dominikánom. Kanonici celebrujú verziu tridentskej omše z roku 1962 ako zvláštnu formu rímskeho rítu v súlade s motu proprio Summorum pontificum pápeža Benedikta XVI z roku 2007. Pred rokom 2007 ju slúžili na základe indultu udeleného diecéznym biskupom v dokumente Quattuor abhinc annos z roku 1984. Pápež Ján Pavol II vo svojom motu proprio Ecclesia Dei (1988) povzbudzoval biskupov k tomu, aby hojne využívali možnosti, ktoré im tento dokument ponúka. Kanonici taktiež celebrujú omšu v súčasnosti štandardnej forme rímskeho rítu, Omšu Pavla VI., a to v angličtine i latinčine. Ako uviedla Anne Maselli, táto komunita patrí pod správu chicagskej arcidiecézy. Rád bude aktuálne viesť reverend Scott Thelander, ktorý bude zároveň i správcom farnosti.

Phillipsovo odvolanie farníkov prekvapilo. Veria, že je nevinný a že bude očistený z akýchkoľvek obvinení. Jeden z dlhoročných členov farnosti sa vyjadril: „Toto (obvinenie) sa nehodí k človeku, ktorého som poznal.

Článok v Chicago Tribune tu, webová stránka spoločenstva sv. Jána Kentského v Chicagu tu.

Sdílet: