Syrská pravoslavná církev obviňuje evangelikály z ničení pravoslaví

Archimandrita Alexi Chehadeh, který má na starosti rozvoj ekumenické spolupráce pravoslavného antiochijského patriarchátu, uvedl, že evangelikálové ze Spojených států a jiných zemí „kradou pravoslavné věřící“ tím, že nabízejí pomoc chudým a zranitelným lidem pod podmínkou konverze. Ostrá slova pronesl u příležitosti své účasti na Světovém summitu na obranu pronásledovaných křesťanů, který se konal v polovině května ve Washigtonu, D. C. Akci, na níž vystoupili představitelé církví ze zemí, kde jsou křesťané pronásledováni, pořádala Billy Graham Evangelistic Association a osobně na ní promluvil i viceprezident USA M. Pence.

Představitel syrské pravoslavné círk­ve uvedl, že z USA nedostali žádnou pomoc. Americké církve „možná pomáhají našim bratrům a sestrám v protestantské či baptistické církvi nebo jiným denominacím, které tam máme. Ale my jsme nedostali žádnou pomoc,“ řekl a pokračoval, že naopak americká evangelikální komunita aktivně vystupuje proti zájmům pravoslavné církve a má vinu na tom, že pravoslavných křesťanů ubývá. „Není pěkné, zvláště v této krizi, přijít a zničit práci církve, která je v této oblasti více než dva tisíce let.“ Konkrétně má na mysli to, že pastoři nabízejí materiální pomoc nebo podporu k emigraci výměnou za to, že lidé začnou navštěvovat jejich bohoslužby. Takovouto evangelikální misii přirovnal k samotnému pronásledování, které pravoslavní v Sýrii zakoušejí.